Restaurant Panoramic – Lucrare “Poem Urban”

Realizatã în tehnica mixed media, lucrarea de faţã rãspunde atât cerinţelor de ordin estetic, cât și celor de natură funcțională. Amplasată în centrul restaurantului Panoramic și având o dimensiune de 22 mp, lucrarea este compusă din multiple plăci din lemn preparat și lemn natur, peste care este realizată o compoziție în tehnica creion/acrylic/bronz lichid și forme tridimensionale din rășină polimerică. Din punct de vedere estetic, această fragmentare are rol atât în structurarea proiectului, oferind spațialitate și monumentalitate, cât și practic, lucrarea pliindu-se pe dinamica naturală a clădirii. Este totodată un centru de interes dat întregului restaurant, creind un punct central în vecinanatea căruia se desfășoară activitățile de entertainment și oferind o identitate vizuală originală, proiectate în simultaneitate cu spațiul și constituind împreună cu acesta un tot comun.

Tematica lucrării este, de asemenea, strâns relaţionatã cu locația. Aflat în central orașului, restaurantul beneficiază de o vedere panoramică, pe linia orizontului descriindu-se cortina verde ce mărginește orașul. S-a preluat, așadar, ideea conceptuală a interdependenței dintre oraș și natură, rezultând astfel un “poem urban” care vorbește despre lumea vegetală descrisă în culori delicate și grafisme monocolore ce invită la contemplare.